Рефераты.  Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок
Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок

РЕФЕРАТ

Україна перебуває на шляху власного державотворення. Цей довгий шлях, який бере початок в давні часи, у ХХ столітті проявився якнайяскравіше в 40-
50-ті роки у збройній боротьбі українського народу під проводом ОУН в лавах
УПА. Перейнявши тоді все найкраще, що було в українців у досвіді боротьби за незалежність, ОУН/УПА досягла значних успіхів у нерівній боротьбі.
Успішний досвід того часу є найкращим зразком для нас сьогодні.

Спираючись на первинні документи ОУН/УПА та грунтовні історичні дослідження з цього питання автор спробує висвітлити такі проблеми:
1. Історія створення ОУН/УПА та історичні умови виникнення феномену визвольної боротьби на Україні в 40-50-ті роки ХХ ст.
2. Структура, будова та чисельність ОУН/УПА в різні періоди їх існування.
3. Діяльність ОУН/УПА та її значення для подальшої історії України.
4. Значення вивчення проблеми на сучасному етапі та важливість використання узагальненого у дипломній роботі матеріалу у виховній діяльності, насамперед в середній школі.

Об’єкт дослідження – національно-визвольна боротьба українського народу у 40-50-ті роки ХХ століття, її відображення в історичній науці та політичне підгрунтя історичних оцінок.

Мета роботи – узагальнення досвіду висвітлення подій в історичній науці, практичні рекомендації щодо застосування матеріалів у виховній і публіцистичній діяльності.

Метод дослідження – описовий, порівняльний.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що історичний матеріал розгядається з точки зору насамперед політики і соціальної психології.

Робота може бути використана у викладацькій і виховній діяльності в середній школі та позашкільних закладах.

Робота складається з 62 сторінок, містить 8 ілюстрацій.

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ, ВІЙСЬКОВИЙ, ПОЛІТИКА, ІДЕОЛОГІЯ, ВИХОВНИЙ,
ІСТОРІОГРАФІЯ.


Рефераты.  Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок
Рекомендуем


Рефераты.  Национально-освободительное движение на Украине в 40-50-х гг. ХХ ст.: история и проблемы исторических оценок